CISG
SLOVAKIA

Novinky na www.cisg.sksk en

 

[English version]

V tejto sekcii nájdete informácie o pripravovaných podujatiach, seminároch, konferenciách, a publikáciách týkajúcich sa aplikácie CISG. Taktiež tu môžete nájsť prehľad noviniek v rámci Databázy, ktoré budú pravidelne dopĺňané s cieľom zabezpečiť čo najvyššiu informačnú kvalitu a pohodlie návštevníkov, čím umožníme tým návštevníkom, ktorí sa na stránku opakovane vracajú, aby mohli okamžite zistiť, v čom sa Databáza od ich poslednej návštevy vylepšila.

 

 

Pripravované podujatia o CISG

 


 

Novinky v Databáze CISG Slovakia

 

Jún 2011

3. jún - obnovenie aktualizácie Databázy

            - zverejnené nové rozhodnutia v sekcii Judikatúra:

- rozsudok OS TT zo dňa 17.12.2008, sp. zn. 9Cb/120/2007

- rozsudok OS TT zo dňa 20.10.2010, sp. zn. 9Cb/75/2010

- rozsudok OS TT zo dňa 19.05.2010, sp. zn. 9Cb/169/2009

- rozsudok OS TT zo dňa 13.05.2010, sp. zn. 15Cb/15/2009

- rozsudok OS TO zo dňa 17.09.2008, sp. zn. 7Cb/82/2007

 

- rozsudok OS KN zo dňa 24.02.2009, sp. zn. 5Cb/235/2008

- rozsudok OS ZV zo dňa 05.11.2009, sp. zn. 16Cb/19/2009

- rozsudok OS BR zo dňa 21.07.2009, sp. zn. 7Cb/102/2008

- rozsudok OS BR zo dňa 24.06.2008, sp. zn. 7Cb/212/2007

- rozsudok OS DK zo dňa 01.04.2010, sp. zn. 9Cb/211/2007

 

- rozsudok OS NO zo dňa 13.07.2010, sp. zn. 5Cb/38/2009

- rozsudok OS BJ zo dňa 05.02.2008, sp. zn. 1Cb/265/2005

- rozsudok OS BJ zo dňa 05.02.2008, sp. zn. 1Cb/266/2005

- rozsudok OS BJ zo dňa 05.02.2008, sp. zn. 1Cb/270/2005

 

December 2009

29. december - zverejnené nové rozhodnutia v sekcii Judikatúra:

- rozsudok OS TT zo dňa 17.09.2008, sp. zn. 9Cb/72/2007

- rozsudok OS KN zo dňa 12.03.2009, sp. zn. 5Cb/254/2008

- rozsudok OS KN zo dňa 24.02.2009, sp. zn. 5Cb/114/2006 - final 

 

Október 2009
22. október - 
článok austrálskej autorky citujúci slovenskú judikatúru k CISG (v poznámke pod čiarou č. 51) bol publikovaný v sekcii Odborná literatúra:
                         
Lisa Spagnolo: THE LAST OUTPOST: AUTOMATIC CISG OPT OUTS, MISAPPLICATIONS AND THE COSTS OF IGNORING THE VIENNA SALES CONVENTION FOR AUSTRALIAN LAWYERS
                     © 2009 Melbourne Journal of International Law. This article was originally published in Melbourne Journal of International Law (2009) 10(1).  Reprinted with permission. (Tento článok bol pôvodne publikovaný Melbourne Journal of International Law (2009) 10(1). Zverejnenie na tejto stránke bolo uskutočnené so súhlasom Melbourne Journal of International Law.)

 

September 2009
13. september
zverejnené nové rozhodnutia v sekcii Judikatúra:


- uznesenie NS SR zo dňa 28.02.2000, sp. zn. 2Cdo/114/2000

- rozsudok KS NR zo dňa 17.09.2007, sp. zn. 16Cbm/30/2004- rozsudok NS SR zo dňa 26.05.2006, sp. zn. 4Obo/40/2005- rozsudok KS KE zo dňa 28.05.2007, sp. zn. 2Cob/187/2006- rozsudok KS NR zo dňa 03.11.2005, sp. zn. 26Cob/108/2005- rozsudok OS NR zo dňa 03.10.2006, sp. zn. 27Cb/300/2000
 

Máj 2009

30. májzverejnené nové rozhodnutia v sekcii Judikatúra:

- rozsudok KS ZA zo dňa 18.06.2007, sp. zn. 15Cb/219/1998

- rozsudok NS SR zo dňa 12.11.2008, sp. zn. 3Obo/194/2007

- rozsudok KS KE zo dňa 22.05.2007, sp. zn. 6Cb/896/2000
- rozsudok NS SR zo dňa 27.06.2007, sp. zn. 2Obo/244/2006


24. máj – v časopise Bulletin Slovenskej advokácie bol zverejnený článok tvorcov Databázy pod názvom Dohovor OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru a jeho jednotná aplikácia, ktorý približuje význam Databázy pre napĺňanie cieľov CISGApríl 2009
29. apríl –
zverejnené nové rozhodnutia v sekcii Judikatúra: 

- rozsudok KS ZA zo dňa 27.06.2007, sp. zn. 15Cb/14/2005

- rozsudok KS ZA zo dňa 10.03.2008, sp. zn. 15Cb/206/2002- rozsudok KS ZA zo dňa 06.03.2006, sp. zn. 22Cb/44/2004

- rozsudok KS ZA zo dňa 08.01.2007, sp. zn. 22Cbm/6/2004- rozsudok KS ZA zo dňa 29.03.2004, sp. zn. 22Cbm/1/2002-127  - zrušený uznesením NS SR zo dňa 20.10.2005, sp. zn. 4Obo/219/2004
   - nový rozsudok KS ZA zo dňa 08.01.2007, sp. zn. 22Cbm/1/2002 


Marec 2009
29. marec –
zverejnené nové rozhodnutia v sekcii Judikatúra:

 - rozsudok KS BA zo dňa 11.10.2005, sp. zn. 26CB/114/1995

- rozsudok KS BA zo dňa 10.10.2007, sp. zn. 3Cob/102/2007
rozsudok NS SR zo dňa 26.10.2006, sp. zn. 3Obo/247/2005
- rozsudok NS SR zo dňa 19.06.2008, sp. zn. 6Obo/15/2008
- rozsudok NS SR zo dňa 28.10.2008, sp. zn. 2Obo/250/2007
- rozsudok NS SR zo dňa 30.04.2008, sp. zn. 1Obdo V/89/2007
 

 

25. marec – zverejnené nové rozhodnutia v sekcii Judikatúra:
 rozsudok OS NR zo dňa 27.06.2006, sp. zn. 23Cb/127/2006
-  rozsudok OS GA zo dňa 15.12.2006, sp. zn. 17Cb/7/2006
rozsudok OS DS zo dňa 08.07.2008, sp. zn. 5Cb/239/2007
 

 

21. marec – zverejnené nové rozhodnutia v sekcii Judikatúra:
 rozsudok OS BB zo dňa 22.02.2008, sp. zn. 64Cb/194/2007
-  rozsudok OS BR zo dňa 18.10.2007, sp. zn. 7Cb/10/2007
rozsudok OS DK zo dňa 06.12.2007, sp. zn. 5Cb/68/2007


18. marec – zverejnené nové rozhodnutia v sekcii Judikatúra:
 

-  rozsudok OS BB zo dňa 29.04.2008, sp. zn. 64Cb/114/2007
-  rozsudok OS BB zo dňa 07.03.2008, sp. zn. 64Cb/156/2007
rozsudok OS DK zo dňa 17.06.2008, sp. zn. 9Cb/183/2007
rozsudok OS DK zo dňa 24.11.2008, sp. zn. 5Cb/10/2008
rozsudok OS BJ zo dňa 29.10.2007, sp. zn. 1Cb/282/2007
-  uznesenie KS NR zo dňa 15.10.2008, sp. zn. 15Cob/140/2008

7. marec – zverejnené nové Stanoviská CISG Advisory Council č. 8 a 9 v anglickom a slovenskom znení
        


Február 2009

28. február – na stránke Slovensko – Rakúskej obchodnej komory bola v rámci Flash News č. 2/2009 uverejnená správa o spustení Databázy

24. február –
doplnená sekcia Dohovor o premlčaní v medzinárodnej kúpe tovaru

22. február –
anotované články CISG boli rozšírené o zbierku rozhodnutí zaradených do UNCITRAL Digest of case law k jednotlivým článkom

21. február –
na stránke boli zverejnené slovenské preklady Poradných stanovísk CISG Advisory Council

20. február
– odkaz na CISG Slovakia bol zverejnený na internetovej stránke Justičnej akadémie v sekcii Databázy a vyhľadávače rozhodnutí a stanovísk súdov a výkladových stanovísk generálneho prokurátora pod kategóriu ROZHODNUTIA k Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru (CISG)
-
anotované články CISG boli rozšírené o zbierku rozhodnutí zaradených do UNCITRAL Digest of case law k jednotlivým článkom
 

 

Január 2009

23. január
– Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave zverejnila na svojej stránke oznam o spustení CISG Slovakia


18. január
– CISG Slovakia bola oficiálne zaradená do Autonómnej siete národných databáz o CISG


5. január
– CISG Slovakia bola oficiálne spustená jej tvorcami

 

 

left pannel book