CISG
SLOVAKIA

Tvorcoviask en

[English version]

Databáza je spoločným vedeckým projektom
Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave a Právnickej fakulty Masarykovej univerzity v Brne, zostavená za podpory Institute of International Commercial Law, Pace University School of Law a Advokátskej kancelárie JUDr. Juraja Kotrusza v Nitre.

 

Tvorcovia a správcovia databázy:

silueta JUDr. Juraj Kotrusz
Advokát, Nitra

mail:
silueta JUDr. Natália Štefanková, PhD.
Katedra medzinárodného práva a európskeho práva
Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave

mail:

 

silueta

JUDr. Dominika Kostovalová

 Advokátsky koncipient

HMG & Partners, s.r.o., Bratislava                         

 

mail:

  


 

 

silueta

 

 

 


left pannel book