CISG
SLOVAKIA

Vzdelávaniesk

V spolupráci so spoločnosťou TRANS IURIS, s.r.o. Vám ponúkame možnosť zúčastniť sa vzdelávacích kurzov zaoberajúcich sa problematikou CISG a jeho aplikácie v právnom prostredí Slovenskej republiky, ako aj širším rámcom práva medzinárodného obchodu a medzinárodného práva súkromného. Kurzy sú určené všetkým osobám, ktoré vo svojej profesii prichádzajú do kontaktu s CISG a s potrebou jeho aplikácie, najmä však advokátom a podnikovým právnikom poskytujúcim právne poradenstvo v tejto oblasti.


Bližšie informácie o charakteristike týchto kurzov nájdete TU.
Vzdelávacie kurzy budú organizované v Nitre, ale v prípade záujmu väčšej skupiny účastníkov je možné aj ich uskutočnenie v inom meste.


Bližšie informácie o okruhoch jednotlivých kurzov nájdete TU.


V prípade záujmu kontaktujte

left pannel book