CISG
SLOVAKIA

webformulár otázkask en

email odosieľatela:

meno a priezvisko:
Tip: Pred odoslaním vyznačte svoj text CTRL + A a uchovajte ho CTRL + C> pre každý prípad. Text vložíte CTRL + V-- POSIELANIE EMAILOV CEZ TOTO ROZHRANIE NIE JE NIJAKO ŠIFROVANÉ A PODLIEHA FUNKČNOSTI HOSTINGU ! --
V prípade, ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa CISG a jeho aplikácie, prípadne poznáte ďalšie možnosti propagácie CISG, neváhajte nás kontaktovať prostredníctvom tohto formuláru.


left pannel book