CISG
SLOVAKIA

Welcome to the website of Electronic Database of Information

on the UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods - CISG Slovakia.
For choosing the language click on the flag.

uk flag

 

slovak flag                

 

Vitajte na stránke Elektronickej databázy informácií
o Dohovore OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru - CISG Slovakia.
Pre voľbu jazyka kliknite na zástavu

left pannel book