CISG
SLOVAKIA

Článok 51sk en

<< Článok 50 <<                               Zoznam článkov                                >> Článok 52 >>


Čl.51
[English version]

 

            (1) Ak predávajúci dodá iba časť tovaru alebo ak iba časť dodaného tovaru nie je v súlade so zmluvou, použijú sa ustanovenia článkov 46 až 50 ohľadne časti tovaru, ktorá chýba alebo nie je v súlade so zmluvou.

 

            (2) Kupujúci môže odstúpiť od celej zmluvy len vtedy, ak čiastočné nesplnenie alebo splnenie nezodpovedajúce zmluve zakladá podstatné porušenie zmluvy.

 

 

 

JUDIKATÚRA:

 

 

 

STANOVISKÁ CISG ADVISORY COUNCIL:

 

 

 

ODBORNÁ LITERATÚRA:

 

 

 

 

pozri tiež anotovaný  Článok 51 v rámci Pace Database


pozri tiež judikatúru k článku 51 v rámci UNCITRAL Digest of case law

 

left pannel book