CISG
SLOVAKIA

Článok 87sk en

<< Článok 86 <<                               Zoznam článkov                                >> Článok 88 >>


Čl.87
[English version]

 

            Strana, ktorá je povinná urobiť opatrenia na zachovanie tovaru, môže ho uložiť v skladisku tretej osoby na účet druhej strany, ak vzniknuté náklady nie sú neprimerané.

 

 

 

JUDIKATÚRA:

 

 

 

STANOVISKÁ CISG ADVISORY COUNCIL:

 

 

 

ODBORNÁ LITERATÚRA:

 

 

 

 

pozri tiež anotovaný  Článok 87 v rámci Pace Database


pozri tiež judikatúru k článku 87 v rámci UNCITRAL Digest of case law 

left pannel book