CISG
SLOVAKIA

Článok 6sk en

<< Článok 5 <<                               Zoznam článkov                                >> Článok 7 >>


Čl.6
[English version]

 

            Strany môžu vylúčiť použitie tohto Dohovoru alebo, s výnimkou článku 12, ktoréhokoľvek jeho ustanovenia alebo jeho účinky zmeniť.

 

 

 

JUDIKATÚRA:

 

 

 

STANOVISKÁ CISG ADVISORY COUNCIL:

 

Stanovisko č. 3: Pravidlo ústneho dôkazu, doslovný výklad zmluvy a vyčerpávajúca úprava zmluvy a Dohovor (anglická verzia)

 

 

ODBORNÁ LITERATÚRA:

 

 

 

 

pozri tiež anotovaný Článok 6 v rámci Pace Database


pozri tiež judikatúru k článku 6 v rámci UNCITRAL Digest of case law

left pannel book