CISG
SLOVAKIA

Článok 11sk en

<< Článok 10 <<                               Zoznam článkov                                >> Článok 12 >>


Čl.11
[English version]

 

            Zmluva o kúpe sa nemusí uzavrieť alebo preukazovať písomne a nevyžadujú sa pri nej žiadne iné formálne náležitosti; možno ju preukazovať akýmikoľvek prostriedkami, včítane svedkov.

 

 

 

JUDIKATÚRA:

 

rozsudok OS NR zo dňa 27.02.2006, sp. zn. 23Cb/211/2005

 

rozsudok OS NR zo dňa 17.05.2006, sp. zn. 23Cb/29/2006

 

rozsudok OS BJ zo dňa 09.03.2007, sp. zn. 1Cb/381/2006

 

rozsudok KS ZA zo dňa 25.10.2007, sp. zn. 15Cb/10/2004

 

STANOVISKÁ CISG ADVISORY COUNCIL:

 

Stanovisko č. 1: Elektronická komunikácia v rámci Dohovoru      (anglická verzia) 

 

Stanovisko č. 3: Pravidlo ústneho dôkazu, doslovný výklad zmluvy a vyčerpávajúca úprava zmluvy a Dohovor (anglická verzia) 

 

 

ODBORNÁ LITERATÚRA:

 

 

 

 

pozri tiež anotovaný Článok 11 v rámci Pace Database
 


pozri tiež judikatúru k článku 11 v rámci UNCITRAL Digest of case law

left pannel book