CISG
CZECHIA

Tvůrcicz

Tvůrci

 

Databáze CISG Czech Republic je vytvářena Katedrou mezinárodního a evropského práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity ve spolupráci s Právnickou fakultou Trnavské univerzity v Trnavě a Institute of International Commercial Law, Pace Law School, Pace University.

 

Tvůrci a správci databáze:

 

JUDr. Klára Drličková, Ph.D.

Katedra mezinárodního a evropského práva

Právnická fakulta Masarykovy univerzity

 

Email:

left pannel book